Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka
Prihlásiť sa


Nemáte prístup k Vášmu heslu?
 

EKOFÓRUM - sieť environmentálnych mimovládnych organizácií

Aktuálna kampaň: petícia proti výstavbe výškovej budovy na Šancovej ulici 

EKOFÓRUM je sieť 23 organizácií, spojených zmluvou, ktorá vymedzuje zdieľaný hodnotový a komunikačný priestor.

Kto tvorí EKOFÓRUM?

 

Názov členskej organizácie
Sídlo členskej organizácie
Štatutárny zástupca
A-projekt n.o.
Liptovský Hrádok
Mgr. Vlasta Körnerová
Asociácia strážcov chránených území Slovenska
Spišská Nová Ves
Zdeněk Pochop
Brečtan Nové Mesto nad Váhom
Ing. Dana Kašparová

Centrum pre podporu miestneho aktivizmu

Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy (CEPTA)

Zvolen Ing. Daniel Lešinský, PhD.
Dubnická Environmentálna Skupina
Dubnica nad Váhom
Marek Kurinec
Klub Strážov
Považská Bystrica
Mgr. Juraj Smatana
Lesoochranárske zoskupenie Vlk
Tulčík Ing. Juraj Lukáč
Nádej pre Sad Janka Kráľa
Bratislava Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá
Občianske združenie TATRY
Liptovský Mikuláš
Mgr. Rudolf Pado
Ochrana dravcov na Slovensku
Bratislava
Jozef Chavko
Pre Prírodu
Trenčín RNDr. Katarina Rajcová, Mgr. Daniel Stankovič a Ing. Drahomír Stano
Priatelia Zeme-CEPA
Ponická Huta
Magdaléna Grambličková
Regionálne environmentálne centrum pre strednú a východnú Európu - REC Slovensko
Bratislava Ing. Vladimír Hudek, CSc.
Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko
Bratislava Mgr. Miroslav Demko
SOSNA Družstevná pri Hornáde Ing. Štefan Szabó, PhD.
VIA IURIS
Banská Bystrica
Milan Šagát
ZA MATKU ZEM
Bratislava Mgr. Pavol Široký
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
Bratislava Mgr. Juraj Hipš
Centrum environmentálnych aktivít
Trenčín Mgr. Richard Medal
Priatelia Zeme - SPZ
Košice Martin Valentovič
Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku
Bardejov
Ing. Martin Ceľuch, PhD.
Združenie Slatinka
Zvolen Ing. Lesanka Blažencová
Živá planéta Banská Bystrica Mgr. Lucia Rosová