Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Members / Klub Strážov / Archív / Za akú cenu sa predávalo drevo z Tichej a Kôprovej doliny? / Ministerstvo pôdohospodárstva - Rozhodnutie o odvolaní
Navigácia
Prihlásiť sa


Nemáte prístup k Vášmu heslu?
 

Ministerstvo pôdohospodárstva - Rozhodnutie o odvolaní

Ministerstvo pôdohospodárstva SR vyhovuje odvolaniu Klubu Strážov a ruší rozhodnutie riaditeľa Štátnych lesov TANAPu Ing. Petra Líšku.

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Kancelária ministra

Mgr. Jana Kaplanová riaditeľka odboru komunikácie a vzťahov s verejnosťou

Bratislava 20. 6. 2007 EVIZ: 118/2007-120

ROZHODNUTIE O ODVOLANÍ

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa §19 ods. 2 a 3 zákona č. 211/2000 Zb. o slobodnom prístupe k informáciám a zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v spojení s § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) o odvolaní Mgr. Juraja Smatanu, konateľa Klubu Strážov, Centrum 3/5, 017 01 Považská Bystrica zo dňa 8. 6. 2007 proti rozhodnutiu Štátnych lesov TANAP-u, 059 60 Tatranská Lomnica, č. 9/2007 zo dňa 24. 5. 2007 rozhodlo takto:

odvolaniu zo dňa 8. 6. 2007 vyhovujem a rozhodnutie č. 9/2007 zo dňa 24. 5. 2007

ruším

a vec vraciam na nové konanie a rozhodnutie.

Odôvodnenie:

Mgr. Juraj Smatana, konateľ Klubu Strážov, Centrum 3/5, 017 01 Považská Bystrica, požiadal dňa 14. 5. 2007 o sprístupnenie nasledujúcich informácií:

- sprístupnenie všetkých zmlúv medzi ŠL TANAP-u a spracovateľskými firmami, na základe ktorých začali firmy v apríli 2007 spracovávať drevnú hmotu v štvrtom stupni ochrany v uvedených rezerváciách.

Štátne lesy TANAP-u nesprístupnili požadované informácie v liste zo dňa 24. 5. 2007 vydaného pod značkou 9/2007. V odôvodnení odmietnutia poskytnúť informáciu sa Ing. Peter Líška, riaditeľ ŠL TANAP-u, vyjadril takto:

Na základe žiadosti o poskytnutie informácií v zmysle zákona zákona č. 211/2000 Zb. o slobodnom prístupe k informáciám /ďalej len „zákon"/

mi dovoľte skonštatovať, že informácia je správa, ktorá vyjadruje istý stav, slúži nejakému cieľu alebo vyvoláva nejakú akciu. Je to správa o tom, že najstal jeden z možných javov z množiny existujúcich javov, čo u prijímateľa zníži neznalosť o tomto jave. Je to myšlienka

vyjadrujúca stav určitého objektu, jeho chovanie a pod. ...vzhľadom na vývoj situácie v posledných dňoch v oblasti žiadosti o poskytnutie informácií v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám si z pochopiteľných dôvodov považujeme za potrebné aj Vám to uviesť.

Určite v tomto smere nemožno za informáciu považovať celý komplex obchodno-právnych vzťahov dvoch subjektov upravených vo forme zmluvy. V konečnom dôsledku ani ustanovenie § 5 ods. 1 zákona nám neukladá povinnosť zverejňovať informácie v tom poňatí, ako kúpna zmluva, zmluva o dielo a pod. "

Ďalej reagoval na pripomienku žiadateľa takto:

Vašu pripomienku, že údaje o nakladaní s verejnými zdrojmi nie je možné chrániť s odvolaním sa na obchodné tajomstvo považujeme za frázu, ktorá v danom prípade nemá opodstatnenie. Ustanovenie §10 ods. 2. zákona má totiž štyri písmená a keďže ste neuviedli ani jedno z nich, nieje nám známe, o čo Vám vlastne ide ".

Avšak vzhľadom na Vás eminentný záujem o Štátne lesy TANAP-u Vám v tomto prípade môžeme poskytnúť informáciu o firmách podieľajúcich sa na spracovaní kalamitného dreva v oblasti Tichej doliny a Kôprovej doliny. Ide o NCK, s. r. o. Prešov a KT Servis, s.r.o. B. Bystrica, ktoré (ak uznáte za vhodné) môžete osloviť o poskytnutie ďalších informácií. "

Mgr. Juraj Smatana, konateľ Klubu Strážov, sa voči tomuto rozhodnutiu odvolal. Následne odborný referent Štátnych lesov TANAP-u, JUDr. Peter Uram, dňa 13. 6. 2007 osobne doručil na Ministerstvo pôdohospodárstva Odvolanie Klubu Strážov zo dňa 8. 6. 2007.

Mgr. Juraj Smatana považuje argumenty ŠL TANAP-u v Odvolaní proti rozhodnutiu o nesprístupnení informácií za nerelevantné.

Na základe vyššie uvedeného a po oboznámení sa s obsahom spisového materiálu odvolací orgán dospel k názoru, že podané odvolanie je odôvodnené.

Podľa § 10 ods.l zákona č. 211/2000 Zb. o slobodnom prístupe k informáciám a zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) povinná osoba nesprístupní informácie označené ako obchodné tajomstvo, avšak podľa § 10 ods.2 písm.c) vyššie citovaného zákona nie je porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva sprístupnenie informácií, ktoré sa získali za verejné financie alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom štátu alebo obce.

Podľa či. 4 ods. 3 písm. e) Usmernenia č. 568/2005-120 z 3. februára 2005, ktorým sa vydávajú pravidlá slobodného prístupu k informáciám podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciím a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky nie je možné odmietnuť prístup k informáciám, aj keď by boli formálne naplnené znaky obchodného tajomstva, ak ide o informácie o hospodárení s verejnými financiami alebo nakladaní s majetkom štátu právnických osôb založených ministerstvom. Preto je potrebné sprístupniť požadované informácie, resp. tú časť, ktorú má povinná osoba v súčasnosti k dispozícii.

Na základe vyššie uvedených skutočností bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Toto rozhodnutie je konečné, a preto sa proti nemu nemožno odvolať. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Mgr. Jana Kaplanová

Riaditeľka odboru masmediálnej politiky

a styku s verejnosťou

Rozhodnutie sa doručuje do vlastných rúk:

Ing. Peter Líška Štátne lesy TANAP-u 059 60 Tatranská Lomnica

Mgr. Juraj Smatana

Klub Strážov

Centrum 3/5

017 01 Považská Bystrica

« Október 2020 »
Október
PoUtStŠtPiaSoNe
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Pripomienku doteraz podporili:

961 signatures so far

Latest signatures

 • Mgr Miroslava Rohacova, Bratislava
 • Martina Meňhart, Prievidza
 • Betka Plachá, Bratislava
 • Ing Alena Brtáňová, Liptovský Mikuláš
 • Adriana Vetráková, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

981 signatures so far

Latest signatures

 • Martina Meňhart,Prievidza
 • Ladislav Hamarčak,Stropkov
 • Mária Hrabkovská,Poprad
 • Slavomir Ziak,Bernolákovo
 • Lucia Strelková,Topoľčany
See all signatures

Ďakujeme za podporu.

Podporte petíciu

3523 signatures so far

Latest signatures

 • Alena,Kleinova,Piešťany
 • Martina,Meňhart,Prievidza
 • Peter,Lajda,Bratislava
 • Ivan,Sukuba,Valaliky
 • Lukáš,Badlík,Čadca
See all signatures

Hromadnú pripomienku VIA IURIS k novele stavebného zákona podporili:

Signatári hromadnej pripomienky Vodný plán - Slatinka

1043 signatures so far

Latest signatures

 • JimmiXzSq YNckixRxxUSBuXbXHVG, New York
 • Barnypok VVfemxjlTnVHIV, New York
 • Barnypok wFWWLvgVpYHes, New York
 • JimmiXS zMQGDdRQbN, New York
 • Eva Sarkoziova, Bratislava
See all signatures

Pripomienka verejnosti k Vodnému plánu Slovenska - podáva Združenie Slatinka

Signatári hromadnej pripomienky Vodný plán - rybári

1206 signatures so far

Latest signatures

 • Jana Lorinczová, Bratislava
 • Pavol Mikloš, Bratislava
 • JimmiXzSq MckMzlacPSII, New York
 • Tomáš Maslen, Žarnovica
 • Eva Maslenova, Žarnovica
See all signatures

Pripomienka verejnosti k Vodnému plánu Slovenska - podáva Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina

Sign our petition

6815 signatures so far

Latest signatures

 • Vladimír Dikoš, Vrútky,
 • Filip Duchon, Bratislava,
 • Daniel Duchon, Bratislava,
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Petícia za ochranu lesov na území Bratislavy

1090 signatures so far

Latest signatures

 • Juraj Mišura, Bratislava,
 • Jana Tučeková, Žilina,
 • Monika Ondrovičová, Bratislava,
 • Boris Burdiliak, Bratislava,
 • petrana pollakova, malacky,
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podpíšte aj vy hromadnú pripomienku Poloniny!

2491 signatures so far

Latest signatures

 • Diana Olejárová, Košice
 • Ivan Rumanka, Bratislava
 • Marieta Senčarová, Košice
 • Slávka Svozilová, Košice
 • Andrea Martinkova, Beluša
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK pre ochranu Polonín!

Pripomienka Slatinka - Verejné práce

829 signatures so far

Latest signatures

 • Lucia Krištofíková,Trnava
 • Dušan Bevilaqua,Spišská Nová Ves
 • Dušan Bevilaqua,Spišská Nová Ves
 • Michal Oravec,Bratislava
 • Martina Vajdova,Bratislava
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku združenia Slatinka

Hromadná pripomienka k zákonu EIA

926 signatures so far

Latest signatures

 • Tatiana Arbe, Bratislava 5
 • Mária Pavlovská, Smilno
 • milos kucsera, košice
 • Štefan Klimčo mladší, Kapušany pri Prešove
 • Peter Droblienka, Raslavice
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku združenia AROPANE k zákonu EIA

Petícia tunel Korbeľka

3420 signatures so far

Latest signatures

 • Ján B., Košice
 • Mária P., Podolinec
 • Ján S., Kežmarok
 • Jan �., Tvrdošín
 • Jaroslava S., Bratislava
See all signatures

Podporte petíciu za urýchlenie výstavby diaľnice medzi Bratislavou a Košicami

Podporte pripomienku k novele EIA!

2377 signatures so far

Latest signatures

 • Valentín Švidroň, Košice
 • Július Oláh, Bratislava
 • Matin Slenker, Spišská Nová Ves
 • Lucia Strelková, Topoľčany
 • Romana Uhrinová, Revúca
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku VIA IURIS k novele zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie!

Podporte petíciu BIOMASA!

1381 signatures so far

Latest signatures

 • Katarína Ballayová,
 • Renata Puterova, Handlova
 • Pavol Putera, Handlova
 • Jarmila Puterova, Opatovce nad Nitrou
 • Sandra KADAROVA, Opatovce nad Nitrou
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte hromadnú pripomienku k MVE

2056 signatures so far

Latest signatures

 • Mária Jurigová, Bratislava
 • Marián Zamborský, Dubovany
 • Tomáš Mačák, Skalica
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka BIOPALIVÁ

1373 signatures so far

Latest signatures

 • Andrea Chabadová, Očová,
 • Marián Zamborský, Dubovany,
 • Peter Marek, Brezno,
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK

Hromadná pripomienka k vodnému zákonu

798 signatures so far

Latest signatures

 • Marián Zamborský, Dubovany
 • Dagmar Tinková, Borinka
 • Stanislav Tinka, Borinka
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku k vodnému zákonu

Podporte hromadnú pripomienku - lesy UNESCO

11708 signatures so far

Latest signatures

 • Zuzana Domotorová, Horné Saliby
 • Dávid Hrežík, Belá nad Cirochou
 • Juraj Farkaš, Zalužice
 • Gréta Selucká, Bánovce nad Bebravou
 • Milota Čutková, Istebné
See all signatures

Hromadná pripomienka lesy UNESCO

Zachráňme Čergov

12252 signatures so far

Latest signatures

 • Eva Macakova, Sala
 • Slavka Salesova, Sala
 • Michal Halaj, Sabinov
 • Zuzana Banda, Presov
 • Martin Borkovský, Hôrka
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Hromadná pripomienka Rybársky zákon

938 signatures so far

Latest signatures

 • Nina Valocká, Žabokreky
 • Ján Baranovský, Dulova Ves - Vlčie Doly
 • Vladimír Kocurek, Košice
 • Maria Bakošova, Bratislava
 • Jena Šimková, Bratislava
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Hromadná pripomienka "Spojená Bratislava"

750 signatures so far

Latest signatures

 • Bc. Lucia Černáková, Slepcany
 • Martin Dojcak, Bratislava
 • Marián Zamborský, Dubovany
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka SUCHO

758 signatures so far

Latest signatures

 • Ivana Mochorovská, Michalovce
 • Erika Markusová, Báhoň
 • Dana Vargová, Bratislava
See all signatures

Hromadná pripomienka SUCHO

Sign our petition

4261 signatures so far

Latest signatures

 • Ivan Svak, Bratislava
 • Matus Janota, Bratislava
 • Martin Donoval, Bratislava
 • Martin Janota, Bratislava
 • Zuzana Slováková, Bratislavs
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

433 signatures so far

Latest signatures

 • Ján Sedlák, Bratislava - Petržalka
 • zuzana kmetova, Lieskovec
 • Ivana Piatrová, Levice
 • Judix IorgYtpzPMPF, New York
 • Viktor Krajč, Brezno
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

949 signatures so far

Latest signatures

 • jozef Karas, Prievidza
 • Mária Nechalová, Prievidza
 • Dusan Schnierer, Kanianka
 • Gabriela Leitmanová, Prievidza
 • Michal Némethy, Prievidza
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte petíciu SLOVNAFT

2265 signatures so far

Latest signatures

 • Viliam Hirner, Dunajska Luzna
 • Alena Hatalová, Bratislava
 • Peter Hankoci, Dunajská Lužná
See all signatures

Podporte Petíciu obyvateľov bývajúcich v okolí Slovnaftu, ktorí sú priamo dotknutí neustálym hlukom a zápachom zo Slovnaftu!

Podporte petíciu za vytvorenie nového parku v Petržalke

507 signatures so far

Latest signatures

 • Zuzana Šťastná, Bratislava
 • Sidónia Hlinková, Topoľčianky
 • Alexandra Pelikanova, Pwtrzalka
 • michal sabadoš, bratislava
 • eva krchnava, bratislava
See all signatures

Podporte petíciu za vytvorenie nového parku v Petržalke

Hromadná pripomienka k zákonu o lesoch

3813 signatures so far

Latest signatures

 • Marianna Cibulova, Nova Ves nad Vahom
 • Adrián Zajaček, Mojš
 • Peter Drengubiak, Sučany
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Zákon o lesoch - hromadná pripomienka LZ VLK

2346 signatures so far

Latest signatures

 • mária skvaridlová, Žatec
 • mária skvaridlová, snina
 • Jakub Zibura, Prešov
 • Oľga Krištofíková, Turany
 • Stanislav Tinka, Borinka
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Envirostratégia

7935 signatures so far

Latest signatures

 • Marek Prosba, Handlová
 • Monika Drgalova, Pezinok
 • Lenka Královská, Michalovce
 • Jozef Skutek, Bratislava
 • Jozef Frtús, Miloslavov
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK a Aropaňe!

HP - Zákon o ochrane prírody a krajiny

1878 signatures so far

Latest signatures

 • Jela Marková, Žilina
 • Katarína Sovjaková, Košice
 • Martin Dilhof, Nitra
 • Ján Marko, Neded
 • Michal Gajdoš, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Návrh zákona o poľovníctve - signatári

987 signatures so far

Latest signatures

 • Radoslav Harvan, Trebišov
 • Stanislav Tinka, Borinka
 • Beňadik Machciník, Brvnište
 • Vladimír Pečeňák, Topoľovka 67
 • miroslava vilimova, Banska Bystrica
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

HP - ZOPAK - 2018 (signatári)

30407 signatures so far

Latest signatures

 • Milan Vrbičan, Svit
 • Peter Vojtek, Žilina
 • Renata Smolkova, Turie
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Poľovníctvo - LZ VLK

2107 signatures so far

Latest signatures

 • Mario Vaško, Prešov
 • Ivana Mrvová, Hoste
 • Mária Neupauerová, Hôrka pri Poprade
 • Patricie Pitřiková, Slapsko
 • Barbora Saláková, Klatovy
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka VHZ

785 signatures so far

Latest signatures

 • Anton Belan,Bratislava
 • Marián Hutlas,Veličná
 • Matej Korec,Lovčica-Trubín
 • Petra Slimáková,Poprad
 • Kristián Slimák,Popraad
See all signatures

${sender_first} ${sender_last},${sender_city}

Hromadná pripomienka "znečisťovateľ platí"

1890 signatures so far

Latest signatures

 • Kristína Tomová, Bratislava
 • Vladimit Harajda, Svaty Jur
 • Frantisek Achilles, Borinka
 • Ľubomíra Dzúriková, Liptovský Mikuláš
 • Magdaléna Náterová, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Zákaz cirkusom so zvieratami v meste Komárno!

992 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte petíciu Sekule - Mláky!

3324 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

3499 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Zastavenie lovu vlka na Slovensku

52186 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Vihorlatský prales

71269 signatures so far

Latest signatures

 • Martin Gendiar, Trenčianska Teplá
 • MDDr. Kolesár, Košice
 • Milan Kristek, Presov
 • Pavel Hlubík, Bratislava
 • Daniela Komanická, Brezina
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK!