Domov
Barroso potvrdil dôležitosť sústavy chránených území