Domov
Prepúšťanie strážcov v TANAPe súvisí s redukciou štátnej správy