Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Petícia / Hromadná pripomienka LZ VLK k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Hromadná pripomienka LZ VLK k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo hospodárstva SR navrhuje znovu spustiť BIOMASAKER! LZ VLK požaduje zachovanie špecifikácie biomasy ako obnoviteľného zdroja energie v § 2 ods. 1 písmeno a) zákona tak, aby dotované mohlo byť iba drevo, ktoré je odpadom z drevospracujúceho priemyslu alebo drevo pochádzajúce z energetických porastov.

Predložený návrh Ministerstva hospodárstva opätovne spustí BIOMASAKER v slovenských lesoch a ostatnej drevinovej vegetácii. Opätovne umožní dotovať spaľovanie dreva zo slovenských lesov, brehových porastov, remízok, či vetrolamov. Každý občan SR bude opäť financovať ničenie našej prírody. Dotácie za spaľovanie dreva pre výrobu elektrickej energie totiž nepochádzajú z EÚ, ani od Vlády SR, ale každý ich platí vo svojom účte za elektrinu.
V decembri 2018 schválila NR SR zmenu definície biomasy ako obnoviteľného zdroja energie. Drevná biomasa je v súčasnosti považovaná za obnoviteľný zdroj iba v prípade, že sa jedná o odpad z drevospracujúceho priemyslu alebo pochádza zo špeciálnych, na takéto účely pestovaných, energetických porastov. Predložený návrh vracia podmienky do stavu pred decembrom 2018 a opätovne spustí BIOMASAKER v slovenských lesoch a ostatných porastoch drevín na Slovensku.
Tento postup Ministerstva hospodárstva SR je nepochopiteľný aj z dôvodu, že čelní predstavitelia tejto inštitúcie boli medzi predkladateľmi spomínanej zmeny zákona v roku 2018.
Pripomienka je zásadná!
Celé znenie hromadnej pripomienky je tu na stiahnutie v PDF

Znenie pripomienkovaného dokumentu je možné skontrolovať a pripomienkovať aj na právnom a informačnom portáli Slov-Lex: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/750

 

Podporte túto hromadnú pripomienku najneskôr do pondelka 20. decembra 2021.

Ďakujeme za Vašu podporu.

Zástupcovia verejnosti:

Juraj Lukáč, LZ VLK, juro@osadne.sk

Peter Sabo, LZ VLK, peto@wolf.sk

Jana Zajaková, LZ VLK, jana@wolf.sk

 

Odoslaním vyplneného formulára vyjadrujete súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom podania petície/výzvy/hromadnej pripomienky, vedenia evidencie o jej podporovateľoch a informovaní o ďalšom priebehu procesu.

Petície a hromadné pripomienky na webovej stránke EKOFORUM.SK sa riadia dokumentom Ochrana osobných údajov v Servisnom centre Ekofóra, ktorý je v súlade s platnou legislatívou vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016.

Biomasaker 2

3966 signatures so far

Latest signatures

  • h=5d8fb5f5ef8325de4abfa9b428926f52- <div style="display:none;"> p710un9, 20e7rm
  • 🧡 All the girls from next door are here with their cams! Visit cam: http://inx.lv/FXpm?h=5d8fb5f5ef8325de4abfa9b428926f52- 🧡 h63jepo, gqo9vp
  • 🧡 Esther just viewed your profile! More info: https://cutt.us/6LfG0?h=5d8fb5f5ef8325de4abfa9b428926f52- 🧡 2gq7lg, 7885t0
  • Radoslav Turzik, Bratislava
  • Jana Kristína Matulová, Malacky
See all signatures