Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Petícia / Hromadná pripomienka LZ VLK k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Hromadná pripomienka LZ VLK k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

LZ VLK navrhuje riešenie finančného zabezpečenia rozširovania bezzásahových území a ich starostlivosti Štátnou ochranou prírody SR prostredníctvom úpravy v zákone o obchodovaní s emisnými kvótami.

VLK navrhuje zaviesť do zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami podporu rozširovania a starostlivosti o bezzásahové územia – prirodzené úložiská uhlíka a jediné efektívne, okamžité a nízkonákladové riešenie ukladania významného množstvá uhlíka. Túto podporu navrhujeme vo výške 10 % z výnosu z dražieb kvót podľa odseku 4.
Financie určené na rozširovanie bezzásahových území sa použijú na vyplatenie náhrad za obmedzenie bežného obhospodarovania podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, to znamená na výkup pozemkov do vlastníctva štátu alebo finančnú náhradu majiteľom. Financie určené na starostlivosť o bezzásahové územia sa použijú na financovanie Štátnej ochrany prírody SR. Finančné prostriedky na financovanie rozširovania rozlohy bezzásahových území a financovaním ŠOP SR sa rozdelia v pomere 80:20.
Umožnenie lesom rásť bez ľudských zásahov a dosiahnuť tak ich ekologický potenciál je efektívny, okamžitý a nízko nákladový spôsob ako ukladať významné množstvá uhlíka a zároveň zabrániť jeho uvoľňovaniu do atmosféry. Tento spôsob sa dá uplatniť v lesoch všetkých typov a veku. Nezasahovanie navyše maximalizuje ostatné mimoprodukčné funkcie lesa a ekosystémové služby, ako sú zvyšovanie biodiverzity, zlepšovanie kvality vody a ovzdušia, protipovodňová a protierózna ochrana, prínosy pre verejné zdravie, vytváranie potenciálu pre prírodný turizmus a krajinárske hodnoty.

Pripomienka je zásadná!

Podporte túto hromadnú pripomienku najneskôr do pondelka 7. marca 2022.

Celé znenie hromadnej pripomienky je tu na stiahnutie v PDF.

Znenie pripomienkovaného dokumentu je možné skontrolovať a pripomienkovať aj na právnom a informačnom portáli Slov-Lex: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/66

Ďakujeme za Vašu podporu.

Zástupcovia verejnosti:

Juraj Lukáč, LZ VLK, juro@osadne.sk

Peter Sabo, LZ VLK, peto@wolf.sk

Jana Zajaková, LZ VLK, jana@wolf.sk

Odoslaním vyplneného formulára vyjadrujete súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom podania petície/výzvy/hromadnej pripomienky, vedenia evidencie o jej podporovateľoch a informovaní o ďalšom priebehu procesu.

Petície a hromadné pripomienky na webovej stránke EKOFORUM.SK sa riadia dokumentom Ochrana osobných údajov v Servisnom centre Ekofóra, ktorý je v súlade s platnou legislatívou vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016.

Sign our petition

691 signatures so far

Latest signatures

  • Zuzana Károlyová, Bratislava - Petržalka
  • peter takacs, Lipova
  • Michal Kalnicky, Svaty Jur
  • Alexandra Ballova, Bratislava
  • Monika Miháliková, 3
See all signatures