Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Petícia / Petícia za zachovanie lesa v Alžbetinom Dvore, v katastri obce Miloslavov

Petícia za zachovanie lesa v Alžbetinom Dvore, v katastri obce Miloslavov

„My, dolupodpísaní občania,

žiadame obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov o zachovanie funkčného využitia časti pozemku parcely 430/1 v katastri obce Miloslavov - lesné pozemky ako lesné pozemky a tým zároveň o zrušenie uznesenia obecného zastupiteľstva v Miloslavove č. 121/2013 v bode B 1.2 zo dňa 26. 9. 2013. V uvedenom bode B 1.2. ide o „zmenu funkčného využitia časti pozemku p. č. 430/1 - lesné pozemky z funkcie: ,,Lesy" na novú funkciu:,,Rozšírenie cintorína a verejnoprospešné účely". Zároveň žiadame, aby obecné zastupiteľstvo teraz aj v budúcnosti urobilo všetko pre zachovanie a ochranu celého lesa, všetkých jeho častí, ako aj alejí a stromov v obci a celom katastri obce.

Petičný výbor:

Osoba určená na zastupovanie: Ľuboslava Vávrová, 900 42 Miloslavov 23,

Členovia: Stanislav Oujezdský, 900 42 Miloslavov 24,

Daniel Rusnák 900 42 Miloslavov 207,

Ján Kopčok st. 900 42 Miloslavov 188

Podporte prosím petíciu.


Titul:
Meno* :
Priezvisko* :
Organizácia:
Ulica* :
Mesto* :
PSČ* :
E-mail:
Zobrazovať Vaše meno v zozname signatárov?


Položky označené (*) sú povinné, prosíme o ich vyplnenie.