Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Petícia / Hromadná pripomienka LZ VLK k návrhu Zákona o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Hromadná pripomienka LZ VLK k návrhu Zákona o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

LZ VLK navrhuje tri zásadné pripomienky k návrhu Zákona o poľovníctve, ktorý predkladá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

VLK navrhuje nezasahovať do vývoja prírody v územiach s 5. stupňom ochrany, ktoré sú súčasťou poľovných revírov. Ak je súčasťou poľovného revíru územie chránené 5. stupňom ochrany prírody, navrhujeme aby užívateľ poľovného revíru mohol vykonávať lov zveri, prikrmovanie alebo vnadenie len mimo dané chránené územie. Zákon o ochrane prírody a krajiny v najprísnejšom 5. stupni ochrany zakazuje usmrcovanie živočíchov, ako aj iné činnosti, ktoré v poľovných revíroch navrhovaný poľovný zákon umožňuje. Zosúladenie predloženého návrhu s ustanoveniami zákona o ochrane prírody a krajiny považujeme za nevyhnutné. 
 

Ďalej VLK navrhuje zakázať v poľovných revíroch prikrmovanie a vnadenie zveri. Jednou z príčin vysokých stavov zveri je nadbytok potravy počas roka. Množstvo prirodzene dostupnej potravy počas zimných mesiacov je jedným z autoregulačných nástrojov zabraňujúcich premnoženiu zveri nad únosnú hranicu úživnosti prostredia. Zdroje potravy prinášané poľovníkmi na krmoviská alebo vnadiská narúšajú prirodzenú autoreguláciu, menia prirodzené správanie zveri a sú jednou z hlavných príčin vysokých stavov raticovej zveri ako aj jednou z príčin pohybu medveďov v blízkosti obydlí. Podľa posledných dostupných informácií o stave zveri spracovaných v Poľovníckej štatistickej ročenke SR 2020  jarné kmeňové stavy prevyšovali normované kmeňové stavy pri jelenej zveri 1,8 krát, pri danielej zveri 2,7 krát, pri muflónejzveri 1,5 krát, pri srnčej zveri 1,14 krát a pri diviačej zveri 1,7 krát.

Ako posledný bod VLK navrhuje zakázať spoločné poľovačky v biotopoch medveďa a schválené spoločné poľovačky prehľadne zverejňovať. Spoločné poľovačky sú pre verejnosť extrémne riziková aktivita. Včasné a prehľadné zverejňovanie plánu schválených spoločných poľovačiek umožní verejnosti vyhnúť sa rizikovým lokalitám a nevystaviť sa nebezpečenstvu úrazu alebo zabitia strelnou zbraňou. Spoločné poľovačky realizované v biotopoch medveďov neúmerne zvyšujú riziko vyrušenia medveďa a následnú agresiu voči účastníkom spoločnej poľovačky alebo náhodným turistom, čo môže viesť k ohrozovaniu zdravia a života ľudí a spôsobiť zabitie chránenej šelmy.

 

Pripomienka je zásadná!

 

Podporte túto hromadnú pripomienku najneskôr do piatka 13. mája 2022.

 

Celé znenie hromadnej pripomienky je tu na stiahnutie v PDF.

Znenie pripomienkovaného dokumentu je možné skontrolovať a pripomienkovať aj na právnom a informačnom portály Slov-Lex: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/231

Ďakujeme za Vašu podporu.

Zástupcovia verejnosti:

Juraj Lukáč, LZ VLK, juro@osadne.sk

Peter Sabo, LZ VLK, peto@wolf.sk

Jana Zajaková, LZ VLK, jana@wolf.sk

Korešpondenčná adresa: Lesoochranárske zoskupenie VLK, 082 13 Tulčík 310

Odoslaním vyplneného formulára vyjadrujete súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom podania petície/výzvy/hromadnej pripomienky, vedenia evidencie o jej podporovateľoch a informovaní o ďalšom priebehu procesu.

Petície a hromadné pripomienky na webovej stránke EKOFORUM.SK sa riadia dokumentom Ochrana osobných údajov v Servisnom centre Ekofóra, ktorý je v súlade s platnou legislatívou vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016.

Sign our petition

1360 signatures so far

Latest signatures

  • Iva Dejova, Bratislava
  • Filip Samseli, Prešov
  • Petra Prouzová, Jakubov
  • Roman Čonka, Lučenec
  • Jaroslav Ďuriš, Žilina
See all signatures