Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Petícia / Hromadná pripomienka EKOFÓRA k zonácii Tatranského národného parku (UKONČENÁ)

Hromadná pripomienka EKOFÓRA k zonácii Tatranského národného parku (UKONČENÁ)

Podpisový formulár nájdete na konci tejto stránky.

Hromadná pripomienka EKOFÓRA k Návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zóny Tatranského národného parku.

 
Podporte hromadnú pripomienku mimovládnych organizácií k
Návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zóny Tatranského národného parku!

 
Oproti súčasnému stavu navrhované nariadenie vyradí z najprísnejšieho piateho stupňa ochrany najcennejšie územia tatranských dolín a umožní rozvoj developerských aktivít v územiach, kde to nebolo doteraz možné, dokonca ani pred r. 1989. Takéto rozsiahle zníženie ochrany sa dotkne napríklad jedných z najvýznamnejších lokalít pre výskyt kamzíka, svišťa, tetrovov a ďalších druhov rastlín a živočíchov v Západných Tatrách.

 To, že sa takéto zmeny ocitli v návrhu nariadenia je len výsledkom procesu prípravy tohto právneho predpisu počas ktorého boli z neho vylúčení nielen zástupcovia mimovládnych organizácií ale aj zástupcovia vedeckých inštitúcií. Takýto postup nie je prípustný v demokratickej spoločnosti.

 Preto chceme týmto zmenám zabrániť zaslaním našich pripomienok tak, aby výsledné znenie nariadenia bolo v súlade nielen so základnými pravidlami a požiadavkami ochrany prírody ale aj v súlade s európskou legislatívou ale aj v súlade so základnými princípmi slušnosti.

 Znenie pripomienky ako aj navrhovaného nariadenia vlády je možné prezrieť na webstránke Portálu právnych predpisov:

 https://lt.justice.gov.sk/Public/MassReviewSupportByUser.aspx?instEID=191&matEID=2586&mrEID=110147

 Minimálne 500 podpisov je potrebné nazbierať na akceptovanie našej pripomienky do 31.3.

 Za Vašu podporu ďakujeme.


Text hromadnej pripomienky:

Ministerstvo životného prostredia SR

Nám. Ľ. Štúra 1

812 35 Bratislava

 

V súlade s aktuálnym znením Legislatívnych pravidiel vlády predkladáme hromadnú pripomienku k
Návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zóny Tatranského národného parku, ktoré bolo na webstránke Portálu právnych predpisov zverejnené na pripomienkovanie dňa 11.3.2010 a lehota na ukončenie pripomienkovania bola určená na 31.3.2010. (č. materiálu 5415/2010-7.1).

 Hromadná pripomienka bola zverejnená aj na Portáli právnych predpisov:  

 https://lt.justice.gov.sk/Public/MassReviewSupportByUser.aspx?instEID=191&matEID=2586&mrEID=110147

 

V prípade, že Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti.

Oprávnenie zastupovať verejnosť pri rokovaní o pripomienke majú:

1. Mgr. Miroslav Demko, bytom 917, 029 57 Oravská Lesná

2. Jozef Chavko, bytom Ľubovnianska 14, 851 07 Bratislava

3. Mgr. Jozef Ridzoň, bytom 331, 029 56 Zákamenné

4. Mgr. Juraj Smatana, bytom Nábrežná 999/13, 017 01 Považská Bystrica

 

ZNENIE PRIPOMIENOK:

 Pripomienka č. 1, k materiálu ako celku

Pripomienka č.1.: Žiadame stiahnuť predložený materiál a kompletne ho prepracovať aj so zohľadnením základných vedeckých poznatkov o území.

Pripomienka je zásadná.

 

Zdôvodnenie pripomienky č.1.: Predložené znenie nariadenia vzniklo netransparentným spôsobom s vylúčením účasti verejnosti a s ignorovaním základných vedeckých faktov spochybňujúc tak základné piliere demokratickej spoločnosti. Ignorovanie všeobecne známych vedeckých faktov o význame jednotlivých častí TANAPu sa odrazilo v kvalite predkladaného návrhu a spôsobí tak výraznú stratu biodiverzity a nebude len v rozpore s národným záujmom zachovať prírodu v Tatrách aj pre ďalšie generácie ale aj v rozpore s európskou legislatívou, konkrétne so smernicou o vtákoch 79/409/EHS a smernicou o biotopoch 92/43/EHS, keďže narúša územia najdôležitejšie pre výskyt druhov, ktoré sú napríklad predmetom ochrany v navrhovanom chránenom vtáčom území Tatry.

Keďže ochrana prírody je v Tatranskom národnom parku nadradená ostatným aktivitám, nemali by sa pripomienky vedeckých pracovníkov a mimovládnych organizácií aktívnych v ochrane prírody riešiť len v rámci rozporových konaní v rámci medzirezortného pripomienkovania na rovnakej úrovni ako pripomienky ostatných inštitúcií. Tieto pripomienky mali byť zohľadnené už v návrhu samotného materiálu. Nakoľko sa tak nestalo, považujeme tento materiál za neodborne pripravený a požadujeme jeho stiahnutie a prepracovanie

Pripomienka je zásadná.

 

Pripomienka č. 2, k § 4 ods. (4), (5), (6) a (7) .

Pripomienka č.2.: Žiadame vypustiť.

Pripomienka je zásadná.

 

Zdôvodnenie pripomienky č.2.: Navrhnutá podzóna Cr úplne popiera základné princípy ochrany prírody na Slovensku a to odstupňovanie zón ochrany v závislosti od prírodnej hodnoty území vybratých ako prioritné pre ich ochranu. Zavádza do systému ochrany chaos a bude mätúca aj pre samotných návštevníkov územia, keďže bude v treťom stupni ochrany, ale nebudú v nej platiť obmedzenia, ktoré v ňom platia. Okrem toho územia vyčlenené v prílohe nariadenia nie sú menej významnými prvkami ako to predpokladá definícia samotnej podzóny, ale naopak napríklad v prípade Salatínskej doliny, teda v lokalite Spálený žľab sa jedná o územie, ktoré je jedno z najvýznamnejších pre ochranu kamzíka, svišťov a tetrovov, teda druhov, ktoré sú symbolom Tatier. Podobne bola podzóna Cr vyčlenená v najvýznamnejších lokalitách aj v iných častiach Tatier. Zaradenie častí zóny C do podzóny Cr teda nevychádza z vedecky podloženej významnosti týchto častí, ale je založené na princípe subjektivity, ktorý by mal byť v predkladanom materiáli neprípustný. Preto tento návrh odmietame a požadujeme úplné vylúčenie zóny Cr ak návrh nariadenia vlády nebude stiahnutý.

 

Pripomienka je zásadná.

 

Pripomienka č. 3, k časti „Príloha k nariadeniu vlády č. .../2010 bod II. Vymedzenie zón národného parku“ a primerane k §2, §3 a §4.

Pripomienka č.3.: Nesúhlasíme so zmenšením výmery piateho stupňa ochrany v NPR Suchá dolina, NPR Tichá dolina, NPR Kôprová dolina, NPR Javorová dolina, NPR Bielovodská dolina a NPR Belianske Tatry na území Javorovej a Bielovodskej doliny. Požadujeme zachovať súčasnú výmeru piateho stupňa v týchto územiach v zóne A.

Pripomienka je zásadná.

 

Zdôvodnenie pripomienky č.3.:Menované územia sú najhodnotnejšími jadrovými územiami TANAPu. Zníženie ochrany v nich by viedlo k nezvratnej strate biodiverzity na úrovni druhov, populácií, ekosytémov a krajiny a k strate najcennejších území, ktorých ochrana je povinnosťou Slovenskej republiky, nakoľko sú unikátne svojimi biotopmi v rámci celej Európy. Preto so zredukovaním rozsahu piateho stupňa ochrany v týchto územiach zásadne nesúhlasíme.

Pripomienka je zásadná.

« Október 2019 »
Október
PoUtStŠtPiaSoNe
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Pripomienku doteraz podporili:

960 signatures so far

Latest signatures

 • Martina Meňhart, Prievidza
 • Betka Plachá, Bratislava
 • Ing Alena Brtáňová, Liptovský Mikuláš
 • Adriana Vetráková, Bratislava
 • Ing. Katarína Prachárová, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

981 signatures so far

Latest signatures

 • Martina Meňhart,Prievidza
 • Ladislav Hamarčak,Stropkov
 • Mária Hrabkovská,Poprad
 • Slavomir Ziak,Bernolákovo
 • Lucia Strelková,Topoľčany
See all signatures

Ďakujeme za podporu.

Podporte petíciu

3522 signatures so far

Latest signatures

 • Martina,Meňhart,Prievidza
 • Peter,Lajda,Bratislava
 • Ivan,Sukuba,Valaliky
 • Lukáš,Badlík,Čadca
 • Július,Oláh,Bratislava
See all signatures

Hromadnú pripomienku VIA IURIS k novele stavebného zákona podporili:

Signatári hromadnej pripomienky Vodný plán - Slatinka

1043 signatures so far

Latest signatures

 • JimmiXzSq YNckixRxxUSBuXbXHVG, New York
 • Barnypok VVfemxjlTnVHIV, New York
 • Barnypok wFWWLvgVpYHes, New York
 • JimmiXS zMQGDdRQbN, New York
 • Eva Sarkoziova, Bratislava
See all signatures

Pripomienka verejnosti k Vodnému plánu Slovenska - podáva Združenie Slatinka

Signatári hromadnej pripomienky Vodný plán - rybári

1206 signatures so far

Latest signatures

 • Jana Lorinczová, Bratislava
 • Pavol Mikloš, Bratislava
 • JimmiXzSq MckMzlacPSII, New York
 • Tomáš Maslen, Žarnovica
 • Eva Maslenova, Žarnovica
See all signatures

Pripomienka verejnosti k Vodnému plánu Slovenska - podáva Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina

Sign our petition

6805 signatures so far

Latest signatures

 • Tibor Dungel, Brezová pod Bradlom,
 • Vlado Janata, Bratislava,
 • Martin Šindler, Bratislava,
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Petícia za ochranu lesov na území Bratislavy

1090 signatures so far

Latest signatures

 • Juraj Mišura, Bratislava,
 • Jana Tučeková, Žilina,
 • Monika Ondrovičová, Bratislava,
 • Boris Burdiliak, Bratislava,
 • petrana pollakova, malacky,
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podpíšte aj vy hromadnú pripomienku Poloniny!

2489 signatures so far

Latest signatures

 • Marieta Senčarová, Košice
 • Slávka Svozilová, Košice
 • Andrea Martinkova, Beluša
 • Matej Lančarič, Trnava
 • Katarína Šestáková, Trnava 5
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK pre ochranu Polonín!

Pripomienka Slatinka - Verejné práce

829 signatures so far

Latest signatures

 • Lucia Krištofíková,Trnava
 • Dušan Bevilaqua,Spišská Nová Ves
 • Dušan Bevilaqua,Spišská Nová Ves
 • Michal Oravec,Bratislava
 • Martina Vajdova,Bratislava
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku združenia Slatinka

Hromadná pripomienka k zákonu EIA

926 signatures so far

Latest signatures

 • Tatiana Arbe, Bratislava 5
 • Mária Pavlovská, Smilno
 • milos kucsera, košice
 • Štefan Klimčo mladší, Kapušany pri Prešove
 • Peter Droblienka, Raslavice
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku združenia AROPANE k zákonu EIA

Petícia tunel Korbeľka

3489 signatures so far

Latest signatures

 • Ján B., Košice
 • Mária P., Podolinec
 • kokot t., blatnica
 • kokot t., blatnica
 • kokot t., blatnica
See all signatures

Podporte petíciu za urýchlenie výstavby diaľnice medzi Bratislavou a Košicami

Podporte pripomienku k novele EIA!

2377 signatures so far

Latest signatures

 • Valentín Švidroň, Košice
 • Július Oláh, Bratislava
 • Matin Slenker, Spišská Nová Ves
 • Lucia Strelková, Topoľčany
 • Romana Uhrinová, Revúca
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku VIA IURIS k novele zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie!

Podporte petíciu BIOMASA!

1381 signatures so far

Latest signatures

 • Katarína Ballayová,
 • Renata Puterova, Handlova
 • Pavol Putera, Handlova
 • Jarmila Puterova, Opatovce nad Nitrou
 • Sandra KADAROVA, Opatovce nad Nitrou
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte hromadnú pripomienku k MVE

2056 signatures so far

Latest signatures

 • Mária Jurigová, Bratislava
 • Marián Zamborský, Dubovany
 • Tomáš Mačák, Skalica
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka BIOPALIVÁ

1373 signatures so far

Latest signatures

 • Andrea Chabadová, Očová,
 • Marián Zamborský, Dubovany,
 • Peter Marek, Brezno,
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK

Hromadná pripomienka k vodnému zákonu

798 signatures so far

Latest signatures

 • Marián Zamborský, Dubovany
 • Dagmar Tinková, Borinka
 • Stanislav Tinka, Borinka
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku k vodnému zákonu

Podporte hromadnú pripomienku - lesy UNESCO

11706 signatures so far

Latest signatures

 • Juraj Farkaš, Zalužice
 • Gréta Selucká, Bánovce nad Bebravou
 • Milota Čutková, Istebné
 • Lidia Fesenko, Bratislava
 • Lina Holičová, Stupava
See all signatures

Hromadná pripomienka lesy UNESCO

Zachráňme Čergov

12100 signatures so far

Latest signatures

 • Peter Budaj, Horné Pršany
 • Lenka Tothova, Bratislava
 • Luba Köböl, Bratislava
 • Zuzana Baníková, Nové Mesto nad Váhom
 • Katarína Slezáková, Stupava
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Hromadná pripomienka Rybársky zákon

937 signatures so far

Latest signatures

 • Ján Baranovský, Dulova Ves - Vlčie Doly
 • Vladimír Kocurek, Košice
 • Maria Bakošova, Bratislava
 • Jena Šimková, Bratislava
 • Marián Zamborský, Dubovany
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Hromadná pripomienka "Spojená Bratislava"

750 signatures so far

Latest signatures

 • Bc. Lucia Černáková, Slepcany
 • Martin Dojcak, Bratislava
 • Marián Zamborský, Dubovany
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka SUCHO

758 signatures so far

Latest signatures

 • Ivana Mochorovská, Michalovce
 • Erika Markusová, Báhoň
 • Dana Vargová, Bratislava
See all signatures

Hromadná pripomienka SUCHO

Sign our petition

4256 signatures so far

Latest signatures

 • Pavol Konrád, BRATISLAVA
 • František Franko, Nitra
 • ladislav adamus, Prievidza
 • RADKO MACUHA, Bratislava
 • Bibiana Haynes, Vranov nad Toplou
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

433 signatures so far

Latest signatures

 • Ján Sedlák, Bratislava - Petržalka
 • zuzana kmetova, Lieskovec
 • Ivana Piatrová, Levice
 • Judix IorgYtpzPMPF, New York
 • Viktor Krajč, Brezno
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

949 signatures so far

Latest signatures

 • jozef Karas, Prievidza
 • Mária Nechalová, Prievidza
 • Dusan Schnierer, Kanianka
 • Gabriela Leitmanová, Prievidza
 • Michal Némethy, Prievidza
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte petíciu SLOVNAFT

2259 signatures so far

Latest signatures

 • Silvia Nevická, Bratislava
 • Maria Grezdova, Bratislava
 • Pavel Janik, Bratislava - Vrakuna
See all signatures

Podporte Petíciu obyvateľov bývajúcich v okolí Slovnaftu, ktorí sú priamo dotknutí neustálym hlukom a zápachom zo Slovnaftu!

Podporte petíciu za vytvorenie nového parku v Petržalke

507 signatures so far

Latest signatures

 • Zuzana Šťastná, Bratislava
 • Sidónia Hlinková, Topoľčianky
 • Alexandra Pelikanova, Pwtrzalka
 • michal sabadoš, bratislava
 • eva krchnava, bratislava
See all signatures

Podporte petíciu za vytvorenie nového parku v Petržalke

Hromadná pripomienka k zákonu o lesoch

3810 signatures so far

Latest signatures

 • Karol Heindl, Bratislava
 • Igor Hrčka, Bratislava
 • Stanislav Tinka, Borinka
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Zákon o lesoch - hromadná pripomienka LZ VLK

2343 signatures so far

Latest signatures

 • Oľga Krištofíková, Turany
 • Stanislav Tinka, Borinka
 • Lucia Černáková, Slepcany
 • Peter Vrťo, Banská Bystrica
 • Martin Krakovský, Bardejov
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Envirostratégia

7930 signatures so far

Latest signatures

 • Stanislav Tinka, Borinka
 • Monika Meškova, Bratislava
 • Eva Kulová, Poprad
 • Milan Sary, Mikulášová
 • Anna Saryova, Mikulášová
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK a Aropaňe!

HP - Zákon o ochrane prírody a krajiny

1876 signatures so far

Latest signatures

 • Martin Dilhof, Nitra
 • Ján Marko, Neded
 • Michal Gajdoš, Bratislava
 • Stanislav Tinka, Borinka
 • Svetlana Jesenská, Prešov
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Návrh zákona o poľovníctve - signatári

986 signatures so far

Latest signatures

 • Stanislav Tinka, Borinka
 • Beňadik Machciník, Brvnište
 • Vladimír Pečeňák, Topoľovka 67
 • miroslava vilimova, Banska Bystrica
 • maroš mičenec, divina
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

HP - ZOPAK - 2018 (signatári)

30398 signatures so far

Latest signatures

 • Anna Marhavá, Krpeľany
 • Jaroslav Velič, Turčianske Teplice
 • Katarína Adamicová, Martin
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Poľovníctvo - LZ VLK

2080 signatures so far

Latest signatures

 • Maria Davidova Kodajova, Modra
 • František Molnár, Košice
 • Marián Gron, Bratislava
 • Stanislav Tinka, Borinka
 • Stanislav Tinka, Borinka
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka VHZ

785 signatures so far

Latest signatures

 • Anton Belan,Bratislava
 • Marián Hutlas,Veličná
 • Matej Korec,Lovčica-Trubín
 • Petra Slimáková,Poprad
 • Kristián Slimák,Popraad
See all signatures

${sender_first} ${sender_last},${sender_city}

Hromadná pripomienka "znečisťovateľ platí"

1890 signatures so far

Latest signatures

 • Kristína Tomová, Bratislava
 • Vladimit Harajda, Svaty Jur
 • Frantisek Achilles, Borinka
 • Ľubomíra Dzúriková, Liptovský Mikuláš
 • Magdaléna Náterová, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Zákaz cirkusom so zvieratami v meste Komárno!

988 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte petíciu Sekule - Mláky!

3293 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

3493 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Zastavenie lovu vlka na Slovensku

63110 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'