Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Petícia

Zoznam petícií a hromadných pripomienok

Vrátane súvisiacich materiálov - petičné hárky na stiahnutie, sprievodné informačné materiály, mapy.

Hromadná pripomienka verejnosti a mimovládnych organizácií k novele zákona o ochrane prírody a krajiny (úplné znenie).

V súlade s aktuálnym znením Legislatívnych pravidiel vlády predkladáme hromadnú pripomienku k materiálu „Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony“, ktorý bol na webstránke Portálu právnych predpisov zverejnený na pripomienkovanie dňa 24.5.2013 a lehota na pripomienkovanie bola stanovená do 13.6.2013. (č. materiálu 5710/2013 - 4.3.).

Hromadná pripomienka verejnosti a mimovládnych organizácií k novele zákona o ochrane prírody a krajiny (úplné znenie). - Viac...

Envirostratégia

7915 signatures so far

Latest signatures

  • Julia Kovalicova, Kapušany
  • Aneta Holešová, Trnava
  • Miroslav Kormoš, Hnúšťa
  • Ivan Kundrata, Banská Bystrica
  • Miroslav Blaško, Boleráz
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK a Aropaňe!