Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Tlačové správy / Otvorený list zamestnanca a výzva na odstúpenie generálneho riaditeľa Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky
Navigácia
Prihlásiť sa


Nemáte prístup k Vášmu heslu?
 

Otvorený list zamestnanca a výzva na odstúpenie generálneho riaditeľa Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky

zahrnuté do:
[2017-10-13] Na základe už medializovaných pochybení Štátnej ochrany prírody, šikany zamestnancov zo strany vedenia organizácie ako aj ďalších v otvorenom liste popísaných pochybení, vyzývam týmto listom generálneho riaditeľa Štátnej ochrany prírody, aby zo svojej funkcie odstúpil.

Na základe šikanóznych pokarhaní zo strany generálneho riaditeľa Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) za takzvané porušenia pracovnej disciplíny zasielam túto verejnú odpoveď na tieto krivé obvinenia. V prvom pokarhaní som mal porušiť pracovnú disciplínu účasťou na pracovnom stretnutí k Národnému parku Podunajsko na ministerstve životného prostredia. V druhom prípade som obdržal emailovú komunikáciu generálneho riaditeľa kde sa radí s advokátom, ako ma vyhodiť za prejavenie osobného názoru na sociálnej sieti a za diskusiu o fungovaní ŠOP SR. V poslednom pokarhaní dňa mi zamestnávateľ vyčíta, že som mal v pracovnom čase prednášku o Dunaji a ochrane prírody. ŠOP SR má okrem iného v pláne hlavných úloh pod kódom 05.02 aj environmentálne vzdelávanie, explicitne aj prednášky pre rôzne cieľové skupiny ktoré sa týka všetkých organizačných útvarov ŠOP SR. Environmentálne vzdelávanie je mimochodom na území hlavného mesta zo strany ŠOP SR mimoriadne podcenené (počet pracovníkov na environmentálnu výchovu na pracovisku Správy CHKO Dunajské luhy je slovom nula). Za týchto okolností považujem tieto pokarhania za trápnu šikanu zo strany zamestnávateľa.

V ŠOP SR pracuje veľké množstvo odborne zdatných ľudí, ktorí prácu vnímajú ako svoje poslanie a práca je pre nás zároveň hobby. So znepokojením sledujeme viaceré prípady pošliapania odborných a morálnych zásad v práci ŠOP SR. Za veľmi závažný problém považujeme klientelistické praktiky v prijímaní zamestnancov od úrovne strážcu prírody až po riaditeľa správy organizačnej jednotky. V prípade CHKO Dunajské luhy bola do pozície riaditeľky správy dosadená osoba bez relevantnej praxe a bez znalostí problematiky ochrany prírody územia, ktoré by mala riadiť. Máme dôvodné podozrenia, že výberové konanie na túto pozíciu bolo účelovo zmanipulované, inak by predsa museli uspieť uchádzači majúci základnú predstavu o problematike priestoru CHKO Dunajské luhy. Výberového konania na riaditeľa správy boli účastní aj odborne zdatnejší uchádzači s dokonalou znalosťou predmetného územia.

Napriek opakovaným upozorneniam o nevyhnutnosti potreby zabezpečenia stráže prírody nám boli na pozície strážcu dosadení už dvaja ľudia bez relevantného vzdelania a znalosti územia, či problematiky stráže prírody, ktorú by mal tento človek vykonávať. Jeden z týchto pracovníkov dosadený vedením organizácie strávil na pracovisku fyzicky len dva dni, po ktorých je na pracovisku trvale neprítomný a blokuje túto dôležitú pozíciu bez akéhokoľvek pozitívneho efektu pre zamestnávateľa, či ochranu prírody ako takú. Na túto skutočnosť generálny riaditeľ pri otázke ako je toto možné ani nereagoval. Stráž prírody je v Dunajských luhoch pre takúto politiku ŠOP SR doslova paralyzovaná. Pochybná zmluva s Komplexným záchranným systémom tejto situácii rozhodne nepomáha. Za týchto okolností, keď sú interné sily organizácie v oblasti stráže prírody v tomto priestore fatálne podhodnotené, považujem platenie externej spoločnosti za veľmi neefektívne a nesystémové vynakladanie finančných prostriedkov organizácie ako aj daňových poplatníkov.

Jedným z problémov ochrany prírody na Slovensku je komunikácia ochrany prírody a činností s ňou súvisiacich smerom na verejnosť. Na základe tejto vedomosti sme ako zamestnanci pracoviska Bratislava iniciatívne a dobrovoľne pred niekoľkými rokmi vytvorili profil pracoviska na sociálnej sieti Facebook. V nedávnej minulosti (leto 2017) nám bola od generálneho riaditeľa tlmočená požiadavka na okamžité stiahnutie niektorých našich príspevkov (inak povedané ich cenzurovanie). V týchto príspevkoch sa vzhľadom najmä na dlhodobé neriešenie kritickej situácie s výkonom pohotovosti na našom pracovisku snažíme verejnosti vysvetliť okolnosti, za ktorých vykonávame túto prácu a prečo nie sme schopní v reálnom čase vyhovieť všetkým volaniam o pomoc. V liste zaslanom generálnym riaditeľom riaditeľke správy CHKO Dunajské luhy nás krivo obviňuje z klamstva a zavádzania verejnosti. Toto má byť zástupný dôvod na stiahnutie týchto príspevkov. Trváme na tom, že sme na tejto stránke uverejnili iba pravdivé faktické informácie a myslíme si, že by vedenie organizácie malo svoju energiu venovať riešeniu tejto kritickej situácie a nie snahe o cenzurovanie informácií o týchto zásadných nedostatkoch.

Na bratislavskom pracovisku, ktoré je vo výkone tzv. pohotovosti suverénne najvyťaženejšie spomedzi všetkých pracovísk ŠOP SR, tak pretrváva kritická situácia, ktorú my zamestnanci zvládame len s vypätím všetkých síl. Bratislavské pracovisko a teda ani hlavné mesto Bratislava nemá do dnešného dňa k dispozícii žiadnu rehabilitačnú stanicu a tak sme nútení chránené živočíchy (najmä vtáky) prevážať na dennej báze mimo mesta do okolitých rehabilitačných staníc, ktoré veľkým počtom zvierat často zahltíme. Dostávame sa tak opakovane do neriešiteľnej situácie, keď sme nútení si zvieratá brať aj domov. Vykonávame činnosť, pri ktorej sme osobami prvého kontaktu s verejnosťou a o to dôležitejšie je, aby táto služba, ktorú sa ŠOP SR zaviazala plniť, fungovala a budovala tak dobré meno organizácie. Práve dobré meno organizácie je neriešením jej zásadných problémov ohrozené.

ŠOP SR vynaložila obrovské finančné prostriedky na tzv. komplexný informačný a monitorovací systém, ktorý napriek obrovským nákladom, ktoré naň boli vynaložené nespĺňa funkčnosť, ktorú naň odborní pracovníci kladú. Jedným z konkrétnych príkladov neefektívneho vynaloženia finančných prostriedkov bol napríklad aj nákup nálepiek so štátnym znakom na označenie chránených území. Tieto nálepky pôsobením slnečného žiarenia vyblednú už po dvoch – troch mesiacoch a teda nie len že neplnia svoj účel, ale sú aj hanbou pre organizáciu a krajinu ako takú.

Za jedno z najzávažnejších pochybení na úrovni riadenia organizácie, sú požiadavky na "úpravu stanovísk" na základe požiadaviek "zhora". Jedným z konkrétnych príkladov z pracoviska Správy CHKO Dunajské luhy Bratislava, je zmena stanoviska o vplyvoch hausbótov na životné prostredie. Napriek tomu, že sme opakovane žiadali o komplexné a kumulatívne posúdenie vplyvu týchto stavieb a s nimi súvisiacich činností na životné prostredie, bola táto naša požiadavka vedením organizácie preformulovaná na konštatovanie, že vplyv na predmet ochrany územia nie je dostatočne veľký na takéto posúdenie a teda povoľovanie môže veselo pokračovať ďalej.

Som hlboko presvedčený, že takéto riadenie tejto štátnej organizácie nie je v súlade s verejným záujmom. Domnievam sa, že zvýšená aktivita a záujem o prácu, by nemala v tejto krajine byť dôvodom na zbavovanie sa takýchto ľudí výpoveďou a ich zastrašovanie vykonštruovanými pokarhaniami. Nemyslím si že je v poriadku, aby sa po rozprúdení diskusie medzi zamestnancami rušili mailové konferencie v ktorých sa diskutuje, a aby sa zamestnancovi, čo takúto diskusiu začne, rušila dovolenka.

Vyzývam preto týmto generálneho riaditeľa ŠOP SR – pána Milana Boroša, aby odstúpil z funkcie a prestal takto podkopávať prácu v ochrane prírody. Prosím zamestnancov ŠOP SR, aby odkryli ďalšie pochybenia na ostatných správach chránených krajinných oblastí a národných parkov o ktorých existencii som bol informovaný. 

Mgr. Andrej Kovarik, pracovník Správy CHKO Dunajské luhy - pracovisko Bratislava

andrejkovarik@gmail.com

 

« November 2018 »
November
PoUtStŠtPiaSoNe
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Pripomienku doteraz podporili:

955 signatures so far

Latest signatures

 • Ing Slavomir Ziak, Bernolákovo
 • rastislav sloboda, partizanske
 • Marián Szabó, Vyšný Medzev časť Lucia Baňa
 • Mgr. art. Peter Gála, Myjava
 • Lucia Strelková, Topoľčany
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

978 signatures so far

Latest signatures

 • Slavomir Ziak,Bernolákovo
 • Lucia Strelková,Topoľčany
 • Karol Kováč,Žitavany
 • Katarína Šimončičová,Bratislava
 • Viera Kováčová,Vlachovo
See all signatures

Ďakujeme za podporu.

Podporte petíciu

3518 signatures so far

Latest signatures

 • Július,Oláh,Bratislava
 • Erik,Bátora,Komárno
 • Silvia,Kontírová,Bratislava
 • Ivan,Masaryk,Žilina
 • Michal,Rozsíval,Nitra
See all signatures

Hromadnú pripomienku VIA IURIS k novele stavebného zákona podporili:

Signatári hromadnej pripomienky Vodný plán - Slatinka

1043 signatures so far

Latest signatures

 • JimmiXzSq YNckixRxxUSBuXbXHVG, New York
 • Barnypok VVfemxjlTnVHIV, New York
 • Barnypok wFWWLvgVpYHes, New York
 • JimmiXS zMQGDdRQbN, New York
 • Eva Sarkoziova, Bratislava
See all signatures

Pripomienka verejnosti k Vodnému plánu Slovenska - podáva Združenie Slatinka

Signatári hromadnej pripomienky Vodný plán - rybári

1206 signatures so far

Latest signatures

 • Jana Lorinczová, Bratislava
 • Pavol Mikloš, Bratislava
 • JimmiXzSq MckMzlacPSII, New York
 • Tomáš Maslen, Žarnovica
 • Eva Maslenova, Žarnovica
See all signatures

Pripomienka verejnosti k Vodnému plánu Slovenska - podáva Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina

Sign our petition

6764 signatures so far

Latest signatures

 • Vladimír Hemala, Jalovec,
 • Alexander Račkovič, Sereď,
 • Eva Sušková, Galanta,
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Petícia za ochranu lesov na území Bratislavy

1084 signatures so far

Latest signatures

 • Samuel Juran, Bratislava,
 • Elena Kárová, Bratislava, -
 • Michal Vacho, Bratislava,
 • Andrea Golianová, Bratislava,
 • Július Oláh, Bratislava,
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podpíšte aj vy hromadnú pripomienku Poloniny!

2489 signatures so far

Latest signatures

 • Marieta Senčarová, Košice
 • Slávka Svozilová, Košice
 • Andrea Martinkova, Beluša
 • Matej Lančarič, Trnava
 • Katarína Šestáková, Trnava 5
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK pre ochranu Polonín!

Pripomienka Slatinka - Verejné práce

829 signatures so far

Latest signatures

 • Lucia Krištofíková,Trnava
 • Dušan Bevilaqua,Spišská Nová Ves
 • Dušan Bevilaqua,Spišská Nová Ves
 • Michal Oravec,Bratislava
 • Martina Vajdova,Bratislava
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku združenia Slatinka

Hromadná pripomienka k zákonu EIA

926 signatures so far

Latest signatures

 • Tatiana Arbe, Bratislava 5
 • Mária Pavlovská, Smilno
 • milos kucsera, košice
 • Štefan Klimčo mladší, Kapušany pri Prešove
 • Peter Droblienka, Raslavice
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku združenia AROPANE k zákonu EIA

Petícia tunel Korbeľka

3489 signatures so far

Latest signatures

 • Ján B., Košice
 • Mária P., Podolinec
 • kokot t., blatnica
 • kokot t., blatnica
 • kokot t., blatnica
See all signatures

Podporte petíciu za urýchlenie výstavby diaľnice medzi Bratislavou a Košicami

Podporte pripomienku k novele EIA!

2376 signatures so far

Latest signatures

 • Július Oláh, Bratislava
 • Matin Slenker, Spišská Nová Ves
 • Lucia Strelková, Topoľčany
 • Romana Uhrinová, Revúca
 • Matúš Hamza, Svit
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku VIA IURIS k novele zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie!

Podporte petíciu BIOMASA!

1381 signatures so far

Latest signatures

 • Katarína Ballayová,
 • Renata Puterova, Handlova
 • Pavol Putera, Handlova
 • Jarmila Puterova, Opatovce nad Nitrou
 • Sandra KADAROVA, Opatovce nad Nitrou
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte hromadnú pripomienku k MVE

2055 signatures so far

Latest signatures

 • Marián Zamborský, Dubovany
 • Tomáš Mačák, Skalica
 • Andrej Somora, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka BIOPALIVÁ

1373 signatures so far

Latest signatures

 • Andrea Chabadová, Očová,
 • Marián Zamborský, Dubovany,
 • Peter Marek, Brezno,
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK

Hromadná pripomienka k vodnému zákonu

798 signatures so far

Latest signatures

 • Marián Zamborský, Dubovany
 • Dagmar Tinková, Borinka
 • Stanislav Tinka, Borinka
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku k vodnému zákonu

Podporte hromadnú pripomienku - lesy UNESCO

11692 signatures so far

Latest signatures

 • Darina Fabšičová, Brezová pod Bradlom
 • Ľubomír Kováč, Banská Bystrica
 • Eva Frančeková, Bratislava
 • Kazimír Sýkora, Bratislava
 • Slávka Svozilová, Košice
See all signatures

Hromadná pripomienka lesy UNESCO

Zachráňme Čergov

11750 signatures so far

Latest signatures

 • Mária Slušná, Lipany
 • Stanislav Pagurko, Sabinov
 • Kristína Gburová, Rokytov
 • Zlatica Beňová, Bratislava
 • Katarína Kuľhová, Suchá nad Parnou
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Hromadná pripomienka Rybársky zákon

934 signatures so far

Latest signatures

 • Jena Šimková, Bratislava
 • Marián Zamborský, Dubovany
 • Andrej Somora, Bratislava
 • Maroš Mičenec, Divina
 • Ján Laco, Ružomberok
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Hromadná pripomienka "Spojená Bratislava"

749 signatures so far

Latest signatures

 • Martin Dojcak, Bratislava
 • Marián Zamborský, Dubovany
 • Konštantín Rosina, Trnava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka SUCHO

755 signatures so far

Latest signatures

 • Marián Zamborský, Dubovany
 • Viktor Rácz, Prievidza
 • Dagmar Tinková, Borinka
See all signatures

Hromadná pripomienka SUCHO

Sign our petition

4210 signatures so far

Latest signatures

 • michal voronič, jablonec nad nisou
 • Michal Kalmár, Bratislava
 • Viera Bartová, Bratislava
 • Lukáš Skurka, Svätý Jur
 • Peter Nadányi, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

432 signatures so far

Latest signatures

 • zuzana kmetova, Lieskovec
 • Ivana Piatrová, Levice
 • Judix IorgYtpzPMPF, New York
 • Viktor Krajč, Brezno
 • Daniela Spetkova, Diviacka Nová Ves
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

892 signatures so far

Latest signatures

 • Viktória Pokorná, Slovenský Grob
 • Andrej Čierny, Banská Bystrica
 • Valéria Lapšanská, Košice
 • Radoslav Iždinský, Handlová
 • Michal Lindner, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte petíciu SLOVNAFT

2083 signatures so far

Latest signatures

 • Martina Moravčíková, Vyhne
 • Petra Czannerová, Bratislava
 • Dagmar Struhárová, Bratislava
See all signatures

Podporte Petíciu obyvateľov bývajúcich v okolí Slovnaftu, ktorí sú priamo dotknutí neustálym hlukom a zápachom zo Slovnaftu!

Podporte petíciu za vytvorenie nového parku v Petržalke

491 signatures so far

Latest signatures

 • Gabriel Mrva, Bratislava
 • Maros Bednar, Bratislava
 • Bronislava Ďurechová, Rajec
 • Magdaléna Brngálová, Bratislava
 • Miloš Mačura, Bratislava
See all signatures

Podporte petíciu za vytvorenie nového parku v Petržalke

Hromadná pripomienka k zákonu o lesoch

3787 signatures so far

Latest signatures

 • Mária Dvorská, Bratislava
 • Renata Tothova, Bratislava
 • Rudolf Cáfal, Holíč
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Zákon o lesoch - hromadná pripomienka LZ VLK

2339 signatures so far

Latest signatures

 • Martin Krakovský, Bardejov
 • zuzana kmetova, Lieskovec
 • Martin olejar, hertnik
 • Katarína Miesler, PLIESOVCE
 • Andrej Kovarik, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Envirostratégia

7905 signatures so far

Latest signatures

 • Eduard Ritok, Banská Bystrica
 • Matus Basista, Chorvátsky Grob
 • Rastislav Dobrovodský, Bratislava
 • Peter Čulák, Bardejov
 • Lenka Koišová, Bratislava
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK a Aropaňe!

HP - Zákon o ochrane prírody a krajiny

996 signatures so far

Latest signatures

 • Elena Hajtmanova, Bratislava
 • Soňa Hajtmanová, Bratislava
 • Eva Oremusova, Banov
 • Iveta Vanova, Sliac
 • Renáta Porvazníková, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Návrh zákona o poľovníctve - signatári

697 signatures so far

Latest signatures

 • Alexander Kollár ml., Gbely 190/13
 • Kristína Ďuratná, Považská Bystrica
 • Monika Sharma, Zemberovce
 • Eva Kupecká, Malacky
 • Dorota Kavická, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

HP - ZOPAK - 2018 (signatári)

710 signatures so far

Latest signatures

 • KVETA IHRINGOVÁ, ŽARNOVICA
 • Veronika Vankova, Stozok
 • Eleonora Locsos, Rimavska Sobota
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'